HFMK03111U  FM, Module 1: Organizational and institutional analysis

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FM, Module 1: Organizational and institutional analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab

Kursusindhold

I dette fag gives der en videregående indføring i teorier og analyser af medieorganisationer og -institutioner og deres samspil med samfund og kultur. I kurset belyses bl.a. journalistiske produktionsprocesser, mediemarkedets strukturer, offentlig medieregulering, organisationers interne opbygning og eksterne relationer, brugernes adgang til og oplevelse af medier, metoder til empirisk analyse af medier og deres brugere m.m. Kurset er bygget op som en vekselvirkning mellem oversigtsforelæsninger fælles for alle hold og seminarer, der foregår holdvis og i højere grad lægger op til selvstændig analyse og aktiv deltagelse i undervisningen.

Studerende, som følger kurset, bør forberede sig på en stor arbejdsbyrde i især første del af semestret, hvor det meste af undervisningen ligger.


Forelæsninger afholdt på engelsk (Hans-Jörg Trenz) 

Seminarer (A, B, C og D)


A: Seminar Newspapers and journalism: organizational and institutional perspective  afholdt på engelsk (Hans-Jörg Trenz)

The seminar applies an institutional and organisational perspective to the study of journalism. It introduces into different methods and research designs and their relevance for the study of news production. Participants will develop case studies of single news organizations working practices, routines and performance. The focus of the seminar is comparison: Participants will develop an understanding of the diversity of organizational culture and practices of news production. They will further learn to compare media systems, convergence and divergence in Denmark, Europe and the world. The seminar further aims to develop an understanding of current challenges to the profession of journalism. The future of journalism will be discussed in relation to the potential of online news production and the particular organisational modes and revenue models linked to it.

B: Authorship, Copyright & Cultural Heritage held in english (Casper Tybjerg) 

This seminar will take an institutional approach to the concept of authorship. It will examine the way authorship functions within the larger institution of cinema, particularly art cinema, and how it affects the way films are marketed, interpreted, and regulated. The latter area raises the issue of copyright and how it has historically affected the film industry and other institutions of cinema, which will be the second key theme of the seminar. The third theme will be the institutions safeguarding the cultural heritage, particularly in the field of cinema, and how they are affected by the idea of authorship and by copyright regulations. 

C: Medieinstitutionernes digitale omstillingsprocesser held in danish (Cecilie Givskov)

Seminarrækken fokuserer mediernes forandringsproces i det nye mediemiljø. Det overordnede mål for undervisningen er at de studerende udvikler kompetencer i at analysere og vurdere udvalgte medieinstitutioners og organisationers udfordringer og muligheder knyttet til den digitale omstilling. Seminarrækken vil fokusere på film, journalistik og marketing og deres organisering, produktionsformer, ejerskabs- og arbejdsmarkedsforhold samt regulering i det nye mediemiljø. Der vil være besøg af gæstelærere fra brancherne. Undervisningen vil være organiseret omkring de studerendes undersøgende virksomhed og basere sig på fællesdiskussioner af teoretisk og empirisk funderede tekster om emnet samt casestudier af konkrete medieorganisationer, -industrier eller fænomener. 


D(Cancelled): Media politics in the post-communist world (Central and Eastern Europe, Russia and China): a Nordic perspective held in english (Miklos Sükösd)

The course compares media and communications in three post-communist regions of the world: the new member states of the European Union, Russia and China.  We focus on news media, social media, political journalism/communication, media policy, and media markets and ownership. Some aspects of popular media culture are also explored.  We use a historical angle, starting with long-term trends of social and media development, including the period of communist propaganda. However, the focus is on contemporary trends of media transition in the 21st century, up to 2015.  The course also explores Danish and Nordic media relations with the three post-communist regions.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2013, KA:
Modul 1: Organisations- og institutionsanalyse: HFMK03011E 

Filmvidenskab 2008, KA:
Modul 1: Organisations- og institutionsanalyse: HFVA04111E 
 
Medievidenskab 2008, KA:
Modul 1: Organisations- og institutionsanalyse: HMEK03111E

Forelæsninger og seminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Seminar
  • 30
  • Undervisningsforberedelse
  • 365,5
  • I alt
  • 409,5