HFMK03091U  FM, Modul 5: Kreative medieindustrier: Teori og analyse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 5: Creative media industries: Theory and Analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab

Kursusindhold

Kurset i kreative medieindustrier har fokus på teorier om og analytisk forståelse af strukturer og processer i film- og mediebranchen, herunder de konkrete produktionsforhold og institutionelle rammer, som har betydning for kreativt mediearbejde. Kurset giver indsigt i, hvordan man arbejder med udviklingen af forskellige genrer inden for både fiktion og dokumentar. Organisatoriske forhold og professionelle roller bliver belyst, og der er fokus på relationen mellem værk og publikum i et digitalt medielandskab præget af nye aktører og distributionsformer både nationalt og internationalt.

Det tværmediale kursus bygger således på et tæt samspil mellem teori, analyse og praksis for at fremme kompetencer, som bl.a. kan bruges i medieindustrien og kultursektoren i forhold til arbejdsopgaver som research, planlægning, idéudvikling, produktion og distribution.

Undervejs vil der være flere gæster fra branchen.

Målbeskrivelser

Film- og Medievidenskab 2013, KA:
Modul 5: HFMK03091E

 

Der er på dette kursus fortrinsret til studerende, der vælger det tilsvarende profilkursus
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er dansk - for detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 40
  • Forberedelse
  • 369,5
  • I alt
  • 409,5