HFMK03074U  FM, Modul 4: Medier og alder- børn, unge og ældres mediereception og -brug

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FM, Modul 4: Medier og alder- børn, unge og ældres mediereception og -brug

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Film- og medievidenskab

Kursusindhold

Aldring er et grundvilkår og samtidig et socialt og kulturelt fænomen der forandrer sig. Gennem historien har der været udviklinger og forskydninger i de forskellige alderskategorier. Opfattelsen af barndommen har ændret sig gennem historien; i 1950erne kom ungdommen på dagsordenen. I øjeblikket udviskes grænserne mellem børne- og ungdomskultur - og der er fokus på hvordan befolkningerne bliver ældre og alderdommen ændres socialt og kulturelt. Mediernes signifikante rolle i sociale institutioner og dagligliv er med til at forme hvordan leg, læring, arbejde - og aldring - opleves og praktiseres i forskellige livsfaser. Med afsæt i alder som analytisk og teoretisk perspektiv og med udgangspunkt i eksisterende forskning om aldre og aldring lægger kurset op til empiriske undersøgelser af mediereception og –brug hos børn, unge, vokse og ældre. Kurset fokuserer både på reception af mediernes repræsentationer og på forskellige aldersgruppers hverdagserfaringer med medierne. Eksempler på spørgsmål er: Hvordan opleves repræsentationer af forskellige aldersgrupper i medierne i dag? Hvordan bruger og opfatter forskellige aldersgrupper forskellige medier - såvel traditionelle massemedier som nye digitale, sociale og mobile medier? Gæsteundervisere fremlægger ny forskning i børns og ældres mediereceptioner og -praksisser.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2013, KA:
Modul 4: Modtager- og brugeranalyse: HFMK03071E 
 
Medievidenskab 2008, KA:
Modul 4: Modtager- og brugeranalyse: HMEK03121E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5