HFMK03032U  FM, Modul 3: Tværmedial produktion og formidling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 3: Cross-media production and cognition

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab

Kursusindhold

Der er tre læringsrum:


1. Forelæsninger som ugentlige lektioner eller samlet i kortere forløb som workshops

2. Et projektorienteret læringsrum, hvor en væsentlig del af læringen finder sted i form af produktionsarbejde, teamsamarbejde, diskussioner og afprøvning af teori på mindst 3 egenproduktioner. De studerende modtager supervision undervejs af vejlederen


3. Et samarbejde med en virksomhed (simuleret eller reel), hvor samarbejdet udgør et redaktionelt samarbejde mellem virksomheden og de studerende og hvor målet er, at de studerende i grupper leverer tværmediale produktioner til en kampagne, en specifik informationsopgave og/eller en brandstrategi på et veldefineret produktområde. De studerende deles i grupper af 3-5 personer

De studerende producerer undervejs tre opgaver:
1. Opgave: En bunden opgave, hvor de studerende producerer i grupper tre forskellige formidlingsprodukter, der er tænkt sammen i en kampagne, eller en anden konkret informationssammehæng, fordelt på forskellige digitale platforme. Det kan være en webjournalistisk artikel, et eksempel på web-tv (produceret på de studerendes egen mobiltelefon, eventuelt Ipads) og/eller en bannerreklame med et merkantilt eller informationsmæssigt indhold. Emnet er bundet og fremstilles af underviseren. Målet med den første opgave er at indøve basal kendskab til tværmedieale grundbegreber i relation til litteraturen og klargøre, hvordan platforme og produktionstyper tænkes sammen på trods af forskellighed, og hvordan der skabes tværmedial kontakt til målgruppen..

Grundlæggende temaer i 1. opgave:


- Digital tværmedialitet, forskellige produkter
- Analyse af målgruppers placering på forskellige platforme og begrebet dobbeltdækning
- Mediekonvergens i et hyperkomplekst univers
- Produktion af headlines og tekst til mediespecifikke målgrupper
- Produkter og målgrupper, test og måling

2. Opgave: Opgaven er et forarbejde til hovedopgaven, hvor de studerende afprøver forskellige typer tekst/billedeproduktion/lydoptagelse og redigering. De studerende producerer en kort dummy med professionelt optageudstyr, såfremt de studerende har ECTS-av-intro. De studerende, som ikke har ECTS-av-intro anvender afdelingens Ipadkit til optagelse og CS5-Adobe Premiere som redigeringssoftware i multimedielaboratoriet 14-4-48. Emnet er frit, men peger frem imod løsning af hovedopgaven. Denne opgave indholder udover en specifik produktion, hvor målgruppeanalyse og metode indtænkes i produktionen. Underviseren vejleder i produktionen.

Grundlæggende temaer i 2. Opgave:
- Omfanget, strategien og ressourceforbruget på forskellige digitale medieprodukter
- Strategi/brandtænkning på forskellige medieprodukter. Hvilke platforme til bestemte formål?
- Film- og medieteoretiske emner i forhold til specifikke målgrupper. Gælder filmteorien på nettet, hvad med kognitiv respons?
- Framing, hyperkomplekistet og tværmedial basalteori

3. Eksamensopgaven: Gruppen producere en opgave besteånde af:
- En tværmedieal produktion, der omfatter egenproduktion på video med ledsagende tekst produceret i relation til en veldefineret platform og målgruppe. Produktionerne tænkes ind i en formidlingsstrategi, hvor der argumenteres specifikt for relevante overvejelser rettet imod formidlingseffekt i en veldefineret målgruppe. Hvis de studerende producerer en sammenhængende artikel er længden maksimalt 200 ord. TV-produktionerne er på ca 30 s. -2 min.

Udover eksamensopgaven leveres en skriftlig rapport på 5-7 sider, hvor der reflekteres teoretisk i forhold til egenproduktionen og litteraturen.

Målbeskrivelser

Film- og Medievidenskab 2013, KA:
Modul 3: HFMK03031E
 

Der er på dette kursus fortrinsret til studerende, der vælger det tilsvarende profilkursus
Forelæsninger
Produktion i grupper, projektorienteret
Pitching og fremlæggelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen fremgår af studieordningen
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 32
  • Forberedelse
  • 377,5
  • I alt
  • 409,5