HFMB15031U  FM, Digitalt design Tilvalg

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Digital design Elective

Uddannelse

Tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Digital Kommunikation og Æstetik 2007- ordningen

Kursusindhold

Digitalt design introducerer den studerende til centrale teoridannelser vedrørende planlægning, fremstilling og testning af digitalt medieret kommunikation og giver et overblik over kommunikative elementer og æstetiske overvejelser i en konkret arbejdsproces med design og produktion af indhold til digitale medier. Modulet former sig som en introduktion til interaktionsdesign og anvendelse af webdesignværktøjer som f.eks. Photoshop, Dreamweaver og Flash. Dette sker på baggrund af en gennemgang af relevante teorier og metoder fra forskellige design- og formtraditioner inden for f.eks. filmteori, dramaturgi, kunsthistorie, grafisk design, web-design samt systemudvikling og interaktionsdesign. Endvidere skal den studerende foretage usabilitytest og receptionsanalyse af egetproduceret site, således, at den studerende bliver i stand til at vurdere konkrete strategier med hensyn til koblingen mellem interfacedesign og brugssituationer.
(kurset minder en del om AV-web-kurset på film-og medievidenskabs grunduddannelse)

Målbeskrivelser

Tværhumanistisk tilvalg i Digital Kommunikation og Æstetik 2007, BA:

Modul III: HFMB15031E

Holdundervisning
Der gives fortrinsret til studerende, der vælger både Digital strategisk kommunikation OG Digital design.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 349,5
  • Holdundervisning
  • 60
  • I alt
  • 409,5