HFMB15021U  FM, Digital strategisk kommunikation Tilvalg

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Digital strategic communication

Uddannelse

Tværhumanistisk tilvalgstudium på BA-niveau i Digital Kommunikation og Æstetik, 2007-ordningen

Kursusindhold

Digital strategisk kommunikation opøver de studerendes evne til at planlægge en virksomheds eller organisations udadvendte kommunikationsstrategi med brug af digitale medier og under inddragelse af relevante teoridannelser. Modulet giver et overblik over de digitale mediers rolle i forskellige samfundssektorer med særligt henblik på tilrettelæggelse af strategisk kommunikation og præsenterer de digitale medier i deres politiske, økonomiske og kulturelle kontekster, og der lægges særlig vægt på deres konkrete og målrettede anvendelser. Endvidere gennemgås kommunikationsstrategier som f.eks. "storytelling" og "branding" samt deres udformning med henblik på formidling gennem digitale medier, og der introduceres til udvalgte aspekter af receptionsanalyse, målgruppeanalyse og organisationsanalyse med særlig relevans for digitale medier.

Målbeskrivelser

Tværhumanistisk tilvalgsstudium i Digital Kommunikation og Æstetik 2007, BA:

Modul II: HFMB15021E

Holdundervisning
Der gives fortrinsret til studerende, der både vælger Digital design OG Digital strategisk kommunikation.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse

Link til studieordning:

Tværhumanistisk tilvalgsstudium i Digital Kommunikation og Æstetik 2007, BA:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​film_medievidenskab/​digital_kommunikation_aestetik_batv_2007_2012.pdf

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5