HFMB10521U  FM, Film- og mediesociologi Tilvalg

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Film and media sociology Elective

Uddannelse

Gymnasierettede tilvalg på BA-niveau i Film- og Medievidenskab, 2007-ordningen

Kursusindhold

Film- og mediesociologi gennemgår teorier og metoder til at studere forholdet mellem forskellige medier og medieinstitutioner, deres modtagere, og deres samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Modulet Film- og Mediesociologi består af en række forelæsninger og seminarer samt intensiv kursus i TV-Meter og SPSS. I løbet af kurset skal de studerende planlægge og gennemføre en mindre, empirisk undersøgelse.

Målbeskrivelser

Gymnasierettede tilvalg i Film- og Medievidenskab 2007, BA:

Modul III: HFMB10521E

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 60
  • Forberedelse
  • 349,5
  • I alt
  • 409,5