HFMB01572U  FM, BA-seminar

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FM, Bachelor Project

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Kurset vil gennemgå de forskellige stadier i processen med at udforme en BA-opgave. En række spørgsmål som; hvordan arbejder man sig fra emne til fokus og videre til problemstilling; hvordan bruger man sin vejleder og hvordan behandles teori og metode, vil blive behandlet. Kurset vil også behandle litteratursøgning, læsestrategier og notatteknik, samt opgavens struktur og selve skriveprocessen. Målet er at give en indsigt i opgaveskrivningens håndværk som kan understøtte den enkeltes videnskabelige nysgerrighed. Eksempler vil inddrages for at konkretisere udfordringerne. Vejlederne er inviteret til at indgå i forløbet med oplæg og kommentarer.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2012, BA:

Modul 9: HFMB01571E
 

Undervisning
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
se studieordning
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Forberedelse
  • 397,5
  • I alt
  • 409,5