HFMB01561U FM, Modul 8: Faktateori og -analyse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 8: Facts Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab 2012-ordning

Kursusindhold

Faktateori og -analyse er en grundig indføring i praktisk analyse og teoretisk forståelse af mediernes faktaformer (herunder journalistiske og dokumentariske grundgenrer, reklame og strategisk kommunikation, samt transmissioner af live-events) med særligt henblik på de audiovisuelle medier. Den studerende vælger selv, hvilken faktagenre eksamensopgaven skal fokusere på.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2012, BA:
Modul 8: HFMB01561E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
B: Fri skriftlig hjemmeopgave

Eksamenssprog er dansk - for detaljer, se studieordning
Kriterier for bedømmelse