HFMB01541U  FM, Modul 6: Audiovisuel Formidling, fri produktion

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 6: Audiovisual Communication: Independent Production

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab,
2012

Kursusindhold

Audiovisuel formidling: Fri produktion giver færdighed i at arbejde selvstændigt og teoretisk reflekteret med en praktisk formidlingsopgave, som udarbejdes i grupper. Der er ikke egentlig undervisning knyttet til fagelementet, men de enkelte grupper vil få vejledning op til og i løbet af deres produktionsperiode, som varer op til to uger.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2012, BA:
Modul 6: HFMB01541E

Til prøven i Audiovisuel formidling: Fri produktion opgiver den studerende 700 normalsider litteratur, der skal dække såvel teoretiske som praktiske aspekter af audiovisuel formidling.
Litteraturopgivelserne, der skrives på særlige pensumblanketter, skal godkendes af eksaminator og afleveres til afdelingens eksamenskontor. Alle afleveringsfrister meddeles ved opslag og i afdelingens eksamensvejledning.

Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden mundtlig sagsfremstilling med materiale
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 8
  • Undervisningsforberedelse
  • 265
  • I alt
  • 273