HFMB01531U  FM, Modul 6: Audiovisuel Formidling, Fakta

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 6: Audiovisual Communication: Non-Fiction

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Audiovisuel formidling: Fakta giver færdighed i at arbejde teoretisk reflekteret med en praktisk faktaformidlingsopgave på video. Kurset er tilrettelagt som holdundervisning samt to ugers intensiv produktionsperiode i grupper, én med optagelse og én med redigering.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2012, BA:
Modul 6: HFMB01531E

Til prøven i Audiovisuel formidling: Fakta opgives et obligatorisk pensum på 300 normalsider litteratur, der dækker såvel teoretiske som praktiske aspekter af audiovisuel faktaformidling. Der afleveres ingen særlige pensumblanketter.

Undervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse

For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • Undervisningsforberedelse
  • 120,5
  • I alt
  • 136,5