HFMB00661U  FM, Modul 2: Mediehistorie

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 2: Media History

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Mediehistorie giver et overblik over de moderne mediers historie fra midten af 1800-tallet til nutiden. Undervisningen er todelt: hver uge er en forelæsning, der er fælles for alle studerende, og et holdkursus, hvor man har mulighed for nærmere at drøfte forelæsningens emne. Desuden vil der i løbet af semestret blive vist en række centrale værker i forbindelse med undervisningen. Målet med Mediehistorie er at give den studerende overblik over mediehistoriens store linjer og perioder; et grundlæggende kendskab til de enkelte mediers historie, til deres indbyrdes forhold, og til de vigtigste institutionstyper; og et indgående kendskab til centrale genrer, programtyper og tekster inden for tv og computermedier.

Målbeskrivelser

Film- og medievidenskab 2015, BA:
Modul 2: HFMB00661E

Forelæsning og undervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5