HFMÅ01531U  ÅU FM Audiovisuel formidling: Fakta (Efterår 15) AFLYST

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Audiovisual Communication: Non-Fiction

Uddannelse

Bachelor i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

Efterårssemesterets undervisning i fakta ligner undervisningen i fiktion. Undervisningen er tilrettelagt som 4x3 timers undervisning på udvalgte dage i løbet af semesteret. Da der ikke har været udbudt av-intro i foråret udbydes det i dette semester istedet, da det er obligatorisk for at kunne gå til eksamen. Introen vil ligesom den anden undervisning blive lagt i aftentimerne og en weekend kan desuden påregnes. De studerende skal i dette semester være indstillet på, præproduktionsarbejde i form af projektorienteret gruppearbejde udover den planlagte undervisning. Produktion (optagelser) på tidspunkter udenfor den normale undervisning og post-produktion i form af redigering om aftenen og i weekends.

Når fageelementet er gennemført, kan den studerende - idéudvikle og strukturere indholdet i en mindre faktaproduktion - gennemføre kortere, journalistiske interviews og grundlæggende research til brug for egne faktaproduktioner - afholde målgruppetest - redegøre for relevante teorier inden for faktaformidling og benytte disse i udvikling af egne produktioner - analysere indholdet mellem genre, formidlingsintention og målgruppe i faktaproduktioner - analysere virkemidler og dramaturgi, der er karakteristiske for faktaformidling og hybridgenrer, i såvel egne som andres produktioner -evaluere egne faktaproduktioner ud fra opstillede succeskriterier

Forudsætning for deltagelse er, at den studerende har taget Udstyrsintroduktion til video.
Holdundervisning
Udstyrsintroduktion til video (2,5 ECTS) kan også følges i forbindelse med dette kursus.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 12
  • Undervisningsforberedelse
  • 124,5
  • I alt
  • 136,5