HFIK03781U  FILO, Modul 8: Filosofien i formidling

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Modul 8: Dissemination of Philosophy

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filosofi

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af
- sammenhænge, hvori filosofien indgår, institutionelt, tværfagligt, rådgivning, terapi, massemedier osv.
- praksis, tradition, betingelser og vilkår for filosofiens funktion i disse sammenhænge
- erfaringer med filosofiens anvendelse i sammenhæng med andre fag og andre miljøer
- litteratur om og anden dokumentation af filosofiens rolle i ande end filosofiske miljøer

Målbeskrivelser

Filosofi 2014, KA:
Modul 8, Filosofien i formidling: HFIK03781E
Modul 5, Frit emne 1: HFIK03741E
Modul 5, Frit emne 2: HFIK03751E


Filosofi 2008, KA:
Modul 2, Frit emne A: HFIK03521E
Modul 4, Frit emne B: HFIK03541E
Modul 5, Frit emne C: HFIK03551E
Modul 6, Frit emne D: HFIK03561E
Modul 7, Frit emne E: HFIK03571E

3 introduktionstimer (à tre lektioner) Her foretages en bred introduktion til kursets litteratur, og en væsentlig del af pensum gennemgås ekstensivt
2 midtvejs-seminarer (à tre lektioner) hvor de studerende fremlægger deres opgaveideer/synopser og får feedback på dem. Derudover gennemgås udvalgte pensumtekster.
1 slutseminar (à tre lektioner) hvor de studerende i plenum fremlægger deres eksamensprojekter og får feedback og supplerende litteraturforslag af hinanden og underviseren.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Undervisningsforberedelse
  • 391,5
  • I alt
  • 409,5