HFIK03725U  AFLYST FILO, Modul 3: Hovedproblem: Personalisme.

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

CANCELLED FILO, Modul 3: Hovedproblem: Personalisme.

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filosofi

Kursusindhold

Personalismens udgangspunkt er personens decentralisering af sig selv med henblik på at gøre sig tilgængelig for andre og for samfundet. Dialektikken mellem person og verden er kernen i den personalistiske idé. Kurset vil præsentere de tre personalistiske tænkere, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier og Nikolai Berdyaev, samt diskutere personalismens filosofiske aktualitet og anvendelsesmuligheder i det 21. århundrede.

 

Kursets pensum er tilgængeligt på engelsk.

Målbeskrivelser

Filosofi 2014, KA:

Modul 3: Hovedproblem: HFIK03721E

Modul 5: Frit emne 1: HFIK03741E

Modul 5: Frit emne 2: HFIK03751E

 

Filosofi 2008, KA:

Modul 2: Frit emne A: HFIK03521E

Modul 4: Frit emne B: HFIK03541E

Modul 5: Frit emne C: HFIK03551E

Modul 6: Frit emne D: HFIK03561E

Modul 7: Frit emne E: HFIK03571E

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk

Eksamenssproget følger undervisningssproget. Det kan dog efter aftale med underviser være muligt at aflægge eksamen på engelsk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5