HFIK03712U  FILO, Modul 2: Periode: Sofistik, retorik og filosofi i klassisk græsk tænkning: Platons Gorgias

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Module 2: Philosophical Period: Sophistry, Rhetoric and Philosophy in Classical Greek Thought: Plato’s Gorgias

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filosofi, 2014

Tilvalg i Filosofi BA, 2013

Kursusindhold

Sofistik og retorik blomstrede i det 5. århundrede i Grækenland, hvor også demokratiske institutioner voksede frem og gjorde evnen til at overtale forsamlinger helt central. Samlet bidrog sofistik og retorik til udviklingen af nye erkendelses- og sprogteorier, ligesom den bidrog med nye etiske og politiske teorier. Sokrates’ tænkning er i høj grad en velinformeret og engageret reaktion på disse nye teorier, og i Platons dialog Gorgias finder vi en dramatisk og dybtgående diskussion af bevægelsen: Retorikkens natur diskuteres, ligesom sofistikkens etiske teorier udfoldes og udfordres af Sokrates.

                  Vi læser indledningsvist uddrag af sofister og talere som Antiphon og Gorgias fra Leontinoi, hvorefter vi læser Platons Gorgias i sin helhed. Kurset kan følges uden græskkundskaber, men der vil blive udbudt græskundervisning forud for og sideløbende med kurset; se tilføjelsen nedenfor. Kurset udbydes som KA-kursus i Filosofi (Periode), men også som BA-tilvalg for studerende på Humaniora, inklusive BA-studerende fra Filosofi (Frit emne A).

                 

Målbeskrivelser

Filosofi 2014, KA:

Modul 2: Periode: HFIK03711E

Modul 5: Frit emne 1: HFIK03741E

Modul 5: Frit emne 2: HFIK03751E

 

Filosofi 2008, KA:

Modul 2: Frit emne A: HFIK03521E

Modul 4: Frit emne B: HFIK03541E

Modul 5: Frit emne C: HFIK03551E

Modul 6: Frit emne D: HFIK03561E

Modul 7: Frit emne E: HFIK03571E

 

Filosofi 2013, BA:

Modul 9: Frit emne: HFIB10291E

Vi læser Gorgias i følgende udgave: Platon, Gorgias, oversat af Ole Balslev og Ivar Gjørup, i Platon, Samlede værker, bind 1-, ledende udgivere Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen. Gyldendal: København, 2009, bind 3, pp. 395-499. Som nævnt kan kurset følges uden græskkundskaber, men hvis man ønsker at inddrage den græske tekst, så anvend gerne denne moderne udgave: Plato, Gorgias, udg. E. R. Dodds. Clarendon: Oxford, 1959. Yderligere litteraturhenvisninger samt lektionsplan vil blive uploadet på Absalon forud for første undervisningsgang.

Holdundervisning
Græsk for filosoffer
Sommeren og efteråret 2015

Er du filosofistuderende, og har du lyst til at lære græsk, uden dog at have lyst at tage et fuldt sidefag i græsk, så se her. I løbet af sommeren og efteråret 2015 udbydes tre undervisningsforløb, der tilsammen giver dig mulighed for at fordybe dig i græsk filosofi og få et vist kendskab til græsk.

Intensivt sommerkursus i græsk
I sommeren 2015 udbyder SAXO et intensivt græskkursus for studerende uden forkundskaber. Kurset giver en indføring i græsk grammatik. Det begynder mandag den 17. august og slutter fredag den 28. august. Filosofistuderende kan deltage gratis. Tilmelding sker hos lektor Gorm Tortzen (gorm.tortzen@gmail.com), senest 1. maj 2015.

Parallelt græskkursus til ovenstående Gorgias-kursus
Sideløbende med kurset i Gorgias udbydes græskundervisning for studerende, der følger dette kursus. Det sker i forbindelse med 10 af de 14 lektioner. I det parallelle græskkursus vil passager fra Gorgias blive gennemgået grammatisk i takt med at dialogen bliver gennemgået på kurset. Deltagelse i dette parallelle græskkursus forudsætter græskkundskaber svarende til det niveau, der opnås ved deltagelse i det intensive sommerkursus. Tilmelding sker via Gorgias-kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5