HFIK03711U  FILO, Modul 2, Periode: Filosofien i Frankrig i det 20. århundrede

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO, Modul 2, Periode: Filosofien i Frankrig i det 20. århundrede

Uddannelse

Kandidatudannelse i Filosofi

Kursusindhold

Kurset vil tilstræbe at give et solidt kendskab til hovedstrømninger i det 20. århundredes franske filosofi. Det solide består i, at der tages udgangspunkt i originaltekster af de epokegørende forfattere, og at de læses på originalsproget. Franskkundskaber er en forudsætning, men ikke nødvendigvis på højt niveau; der vil med støtte fra Det humanistiske fakultets Sprogsatsning blive trænet læsning i fransk, sådan at den del af undervisningen, varetaget af Lisbeth Verstraete-Hansen fra EnGeRom, udgør 1/3 af forløbets timetal.

Litteraturen til kurset er udvalgt, så der primært læses forfattere, som tegner Frankrigs strømninger eller institutioner i nyeste tid i filosofien; det er altså ikke alle forfatterskaber, som er repræsenteret, men fortrinsvis dem, der repræsenterer mere end sig selv. Kurset er inddelt i seks:

DESCARTES OG TRADITIONEN

ALAIN OG DEN FRANSKE MESTERLÆRE

BACHELARD OG EPISTEMOLOGIEN

SARTRE OG EKSISTENTIALISMEN

MERLEAU-PONTY OG FÆNOMENOLOGIEN

DERRIDA OG DEKONSTRUKTIONEN

1.) Descartes og traditionen

DESCARTES : Discours de la méthode

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

2.) Descartes og traditionen

DESCARTES : Discours de la méthode

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

3.) Alain og den franske mesterlære

ALAIN : Entretiens au bord de la mer

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

4.) Alain og den franske mesterlære

ALAIN : Entretiens au bord de la mer

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

5.) Bachelard og epistemologien

BACHELARD: La philosophie du non

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

6.) Bachelard og epistemologien

BACHELARD: La philosophie du non

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

7.) Sartre og eksistentialismen

SARTRE: L’être et le néant

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

8.) Sartre og eksistentialismen

SARTRE: L’être et le néant

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

9.) Merleau-Ponty og fænomenologien

MERLEAU-PONTY: Sens et non-sens

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

10.)  Merleau-Ponty og fænomenologien

MERLEAU-PONTY: Sens et non-sens

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

11.)  Merleau-Ponty og fænomenologien

MERLEAU-PONTY: Sens et non-sens

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

12.) Derrida og dekonstruktionen

DERRIDA: Limited Inc.

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

13.) Derrida og dekonstruktionen

DERRIDA: Limited Inc.

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

14.) Derrida og dekonstruktionen

DERRIDA: Limited Inc.

SGO + 1 time med fokus på fransk sprog

Målbeskrivelser

Filosofi 2014, KA:                                                                                

Modul 2: Periode: HFIK03711E

Modul 5: Frit emne 1: HFIK03741E

Modul 5: Frit emne 2: HFIK03751E

 

Filosofi 2008, KA:

Modul 2: Frit emne A: HFIK03521E

Modul 4: Frit emne B: HFIK03541E

Modul 5: Frit emne C: HFIK03551E

Modul 6: Frit emne D: HFIK03561E

Modul 7: Frit emne E: HFIK03571E

Der forudsættes elementære sprogkundskaber i fransk
Forelæsninger, seminarer og øvelser med inddragelse af sprogunderviser allokeret af Sprogsatsningen, KUA
(cand.phil. og Ph.d. Lisbeth Verstraete-Hansen, Engerom)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5