HFIB10231U FILO Logik 2: Formel logik

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Logic 2: Symbolic logic

Uddannelse

Bachelor i filosofi efter 2013-ordningen

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende viden om:

- Syntaks og semantik for udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

- Afgørbarhedsprocedurer for gyldighed med særlig opmærksomhed på sandhedstabeller og semantiske tableaux.

- Et indblik i bevisteori i udsagnslogik.

Kurset ligger naturligt i forlængelse af LOGIK 1 kurset, men kan gennemføres uden at have gennemført dette kursus.

 

Kurset giver den studerende færdigheder i:

- At gennemføre en identifikation af logisk form samt formalisering af udsagn og argumenter i udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

- At analysere gyldighed for argumenter formuleret i udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

- At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

- At anvende en flerfaglig tilgang til emneområdet, idet den studerendes faglighed fra kernefaget bringes i spil.

 

 

Målbeskrivelser

Filosofi, BA 2013-ordningen:

Modul 6: Logik 2: HFIB00481E

Pensum andrager cirka 300 normalsider.

Lektionsplanen med angivelse af pensum bliver i god tid

lagt op på Absalon kursussden. Grundbogen er Graeme Forbes: Modern Logic, A Text in Elementary Symbolic

Logic, OUP, 1994. Herudover hører et kompendium til

kurset.

Kurset kombinerer forelæsninger og seminarundervisning. I begge undervisningsfora lægges der
op til aktiv studenterdeltagelse (SAU).
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminarhold
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 367,5
  • I alt
  • 409,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse