HFIB10221U  FILO Filosofihistorie 3

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History og Philosophy 3: approx. 1900-

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om: 

Betydendende filosoffer og filosofiske tendenser i tiden efter 1900, med fokus på sprogfilosofi.

Autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika.

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:
Modul 6: HFIB00471E

Forelæsning, seminar og øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Seminar
  • 14
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75