HFIB00531U  AFLYST FILO, Modul 8: Valgfag 4: Anvendt filosofi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

CANCELLED FILO, Optional 4: Applied Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi

Tilvalg på BA-niveau i Filosofi (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Anvendt filosofi er et kursus, hvor filosofiens udbredelse og potentiale uden for fagets eget område undersøges. På kurset skal vi blandt andet undersøge og diskutere filosofiens aktuelle rolle inden for ledelse, politik, organisering og tværfagligt samarbejdet. Faget skal understøtte og inspirere til, hvordan filosofi aktualiseres både i forhold til andre fagområder og i forhold til fagets praktiske anvendelse i organisations- og arbejdsliv. Forskellige tilgange til anvendt filosofi behandles i videnskabsteoretisk belysning. Kurset lægger således op til et gennemgående samfunds- og anvendelsesorienteret syn på faget.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende viden om og forståelse af:

 • relevante praktiske erfaringer med anvendelse af filosofi

 • specifikke teorier og positioner i litteraturen for anvendt filosofi

 

færdigheder i: 

 

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for filosofi og gøre dem til genstand for en formidlende analyse

 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling og dens mulige anvendelsesperspektiv i samfundet

 • at perspektivere muligheder, barrierer og potentialer i filosofiens relation til det omgivende samfund, herunder at reflektere over egen faglighed.

 

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 8: HFIB00531E

Tilvalg Filosofi 2013, BA:

Modul 8: HFIB10281E

Eksempler på litteratur der forventes anvendt på kurset:

Budtz Pedersen, D., Stjernfelt, F. & Køppe, S. (2015). Kampen om disciplinerne: viden og videnskabelighed i humanistisk forskning. Hans Reitzels Forlag.

Frodeman, R. (2014). Sustainable Knowledge: a theory of interdisciplinarity. Palgrave MacMillan.

 

Forelæsninger, gruppearbejde, studerendes fremlæggelser
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5