HFIB00521U  FILO, Modul 8: Valgfag 3: Fænomenologi og eksistensfilosofi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO Optional 3: Phenomenology and Existential Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi, 2013

Tilvalg på bachelorniveau i Filosofi, 2013 (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Næsten al såkaldt “kontinental filosofi” har rødder i fænomenologien og eksistensfilosofien. En forståelse af disse to bevægelser er derfor en forudsætning for en forståelse af kontinental filosofi i det hele taget. Den fænomenologiske bevægelse blev grundlagt med Edmund Husserls Logische Untersuchungen (1900-1901), og blandt de senere fænomenologer finder man bl.a. Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty og Emmanuel Lévinas. Den delvist overlappende eksistensfilosofiske bevægelse var inspireret af bl.a. Kierkegaard og Heidegger, og omfattede filosoffer som Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir. Overordnet kan man sige, at fænomenologer og eksistensfilosoffer anser det for en central filosofisk opgave at beskrive og analysere grundlæggende træk ved menneskets eksistens og erfaring. Samtidig har de divergerende opfattelser af formålet med sådanne analyser og beskrivelser: nogle lægger vægt på tilsyneladende teoretiske problemstillinger, omhandlende fx mulighedsbetingelserne for erfaring eller spørgsmålet angående ”værens mening”, mens andre fremhæver mere etisk betonede temaer såsom frihed og ansvar.

Kurset giver en introduktion til de grundlæggende temaer og ideer indenfor fænomenologi og eksistensfilosofi. Behandlede emner kan fx være intentionalitet, perception, krop, intersubjektivitet, frihed, ansvar og død.

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:
Modul 8: HFIB00521E

Gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Filosofi, 2013:
Modul 8: HFIB10271E

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5