HFIB00501U  AFLYST FILO Valgfag 1: Værklæsning inkl tilvalg: Hegels Åndens fænomenologi (1807)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

CANCELLED FILO Optinal 1: Classical Text

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi
Tilvalg på bachelorniveau i Filosofi (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Hegels første hovedværk handler om, hvorledes ånden kommer til bevidsthed om sig selv gennem en overvindelse af de konflikter, som åndens mere primitive fremtrædelsesformer konfronteres med. I udgangspunktet ved bevidstheden ikke, at den er ånd; den ved end ikke, at den er bevidsthed, men efterhånden udvikles en individuel og senere en kollektiv selvbevidsthed, der kulminerer i, at bevidstheden bliver sig bevidst om på én gang at være at være ét med og udtryk for den totalitet, Hegel refererer til som ”ånden” eller ”det absolutte”. Værkets indflydelse på samtidens og eftertidens filosofi (fx marxismen og eksistentialismen) er betydelig, og selvom Hegel senere betragtede det som et ungdomsværk, et slags forspil til hans senere Logik og Encyklopædi, har Fænomenologien frem til i dag stået stærkt i Hegelreceptionen.

Tekst: Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hegels Werke 3, Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag 1970 og senere. Dansk oversættelse ved Claus Bratt Østergaard, Hegel – åndens fænomenologi, København, Gyldendal 2005.

 

 

 

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 8: HFIB00501E

 

Gymnasierettede tilvalg 2013, BA:

Modul 8: HFIB10251E

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5