HFIB00491U  FILO, Modul 7: Teoretisk filosofi 2: Videnskabsteori og erkendelsesteori

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO, Theoretical Philosophy 2: Philosophy of Science and Epistemology

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi

Tilvalg i filosofi (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:

- naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskabers

videnskabs- og erkendelsesteorier

- den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder

- autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber,

encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer,

samt videnskabelige fora for modulets emne.

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 7: Teoretisk filosofi 2: HFIB00491E

Tilvalg Filosofi 2013, BA:

Modul 7: Teoretisk filosofi 2: HFIB10241E

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5