HFIB00452U  FILO, Modul 4: Filosofihistorie 2: ca. 1600 - ca. 1900

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO History of Philosophy 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi

Tilvalg BA i Filosofi (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende:


Viden om:

Betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i nyere tids filosofi
(ca. 1600 - ca. 1900), samt deres indflydelse.

Historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger,
som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb.

Mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres.

Autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika. Underviseren gør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.

Færdigheder i:

At beskrive begreber, teorier og argumenter på en måde, der afspejler evne til selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.

At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

At identificere og artikulere en eller flere filosofisk problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.

At identificere og redegøre for en filosofihistorisk kildes historiske og systematiske sammenhæng.

At aktualisere filosofihistoriske problemstillinger.

At igangsætte og gennemføre en historiografisk undersøgelse af en filosofihistorisk problemstilling eller tekst.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 4: Filosofihistorie 2: HFIB00451E

Tilvalg Filosofi 2013, BA:

Modul 4: Filosofihistorie 2: HFIB10201E

Forelæsninger og seminarer
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamen følger undervisningssproget
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5