HFIB00432U  FILO, Modul 3: Praktisk filosofi 2: Politisk filosofi

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO, Practical Philosophy 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi 2013-ordningen

Tilvalg i Filosofi, BA (herunder det gymnasierettede tilvalg)

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om:

Central problemstillinger inden for politisk filosofi.

Den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder.

Autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviseren gør oversigten tilgængelig før kursets begyndelse.

Færdigheder i:

At redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.

At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

At kontekstualisere en politisk-filosofisk tekst i dens historiske og systematiske sammenhæng.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

 

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 3: Praktisk filosofi 2: HFIB00431E

Tilvalg Filosofi 2013, BA:

Modul 3: Praktisk Filosofi 2: HFIB10181E

Forelæsninger og seminarer
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssprog er dansk

For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75