HFIB00421U  FILO Filosofihistorie I: ca. 600 f.v.t. - ca. 1600 e.v.t. (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of Philosophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2013-ordningen

 

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:


Betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i antikkens, middelalderens og renæssancens filosofi (fra ca.600 f.v.t. til ca. 1600 e.v.t), samt deres indflydelse.

Historiografisk metode inden for filosofihistorie, dvs. kendskab til filosofihistoriens historie og metode, samt til de skiftende fortolkninger, som bestemte filosoffer og filosofiske emner har været underkastet i historiens løb.

Mindst ét filosofihistorisk emne, hvis problemstilling aktualiseres.

Autoritative redskaber inden for fagelementet i form af oversigtsværker, håndbøger, encyklopædier og leksika. Underviseren gør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.
Færdigheder i:

At beskrive begreber, teorier og argumenter på en måde, der afspejler evne til selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.

At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

At identificere og artikulere en eller flere filosofisk problemstillinger ud fra en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.

At identificere og redegøre for en filosofihistorisk kildes historiske og systematiske sammenhæng.

At aktualisere filosofihistoriske problemstillinger.

At igangsætte og gennemføre en historiografisk undersøgelse af en filosofihistorisk problemstilling eller tekst.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber, til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

Målbeskrivelser

Filosofi, BA 2013-ordningen:

Modul 2: Filosofihistorie 1: HFIB00421E

Seminar/holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Seminarhold
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5