HFIB00401U  FILO, Logik 1: Argumentationsteori og metode

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO, Logic 1

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:

Argumenters grundstruktur samt argumentationsteoriens væsentligste begreber og slutningsformer.

Kendskab til grundelementerne i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige demonstrationer, begrebsanalyser og bevisformater.

Autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviseren gør oversigten tilgængelig ved kursets begyndelse.

Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:

Identifikation af argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.

Analyse af gyldighed, holdbarhed og den demonstrative styrke af filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.

 

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:
Modul 1: HFIB00401E

Tilvalg, herunder gymnasierettede tilvalg, Filosofi 2013, BA:
Modul 1: HFIB10151E

Forelæsning, seminar og øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • Undervisningsforberedelse
  • 177,75
  • I alt
  • 204,75