HFIÅ00511U  ÅU, FILO Valgfag 2: Filosofisk æstetik (Forår 2016) AFLYST

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO, Optional 2: Aesthetics

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Filosofi

Gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Filosofi

Kursusindhold

Faglige mål:

 • redegøre for centrale problemstillinger inden for filosofisk æstetik
 • redegøre for begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige

     sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde

 • redegøre for problemer inden for filosofisk æstetik i deres historiske og

     systematiske sammenhænge

 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til

     at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling

 • anvende en flerfaglig tilgang til emneområdet, idet den studerendes

     faglighed fra kernefaget bringes i spil.

Filosofi 2013, BA:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/Filosofi_BA_2013.pdf

Gymnasierettede tilvalg i Filosofi 2013, BA:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/Filosofi_BATV_2013.pdf

Aktiv undervisningsdeltagelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog er dansk.

For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 0
 • Forberedelse
 • 0
 • I alt
 • 0