HFIÅ00481U  ÅU FILO Logik 2: Formel logik (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Symbolic logic

Uddannelse

Bachelor i filosofi efter 2013-ordningen

Kursusindhold

Logik 2 kurset ligger naturligt i forlængelse af Logik 1 kurset, men kan gennemføres uden at have gennemført Logik 1. Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:

Syntaks og semantik for udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

Afgørbarhedsprocedurer for gyldighed med særlig opmærksomhed på sandhedstabeller og semantiske tableaux.

Et indblik i bevisteori i udsagnslogik.

 

Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:

At gennemføre en identifikation af logisk form samt formalisering af udsagn og argumenter i udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

At analysere gyldighed for argumenter formuleret i udsagnslogik og den fulde førsteordenslogik.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

At anvende en flerfaglig tilgang til emneområdet, idet den studerendes faglighed fra kernefaget bringes i spil.

 

Målbeskrivelser

Filosofi, BA 2013-ordningen:

Modul 6: Logik 2: HFIB00481E

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 27
  • Undervisningsforberedelse
  • 177,75
  • I alt
  • 204,75