HFIÅ00471U  ÅU FILO Filosofihistorie 3: ca. 1900- (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

History of Philosophy 3:approx. 1900-

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2013-ordningen

Kursusindhold

Faglige mål, den studerende kan:

 • redegøre for betydende filosoffer og filosofiske bevægelser i tiden efter

            1900, med fokus på sprogfilosofi.

 • redegøre for begreber, teorier og argumenter på en måde, der afspejler

            evne til selvstændigt at læse og forstå en filosofihistorisk kilde.

 • redegøre for begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige

            sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

 • identificere og artikulere en eller flere filosofisk problemstillinger ud fra

            en selvstændig læsning af en filosofihistorisk kilde.

 • identificere og redegøre for en filosofihistorisk kildes historiske og systematiske

            sammenhæng.

 • anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til

            at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

 • anvende en flerfaglig tilgang til emneområdet, idet den studerendes

            faglighed fra kernefaget bringes i spil.

 

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 27
 • I alt
 • 27