HFIÅ00462U  ÅU FILO Teoretisk filosofi 1: Bevidsthedsfilosofi og metafysik (Forår 2016)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO Theoretical Philosophy 1

Uddannelse

Bachelor i filosofi, 2013-ordningen

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

centrale begreber, argumenter og positioner inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder

autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker ogindføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne

Færdigheder i

at redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

at beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde

at placere bevidsthedsfilosofiske og metafysiske problemer, metoder og positioner i deres historiske og systematiske sammenhæng

at anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

Kompetencer i

at bringe perspektiver fra forskellige fagfilosofiske traditioner i dialog med hinanden.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 54
  • Undervisningsforberedelse
  • 355,5
  • I alt
  • 409,5