HFIÅ00441U  ÅU, FILO Modul 3: Praktisk filosofi 3: Metaetik (Forår 2016) AFLYST

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

FILO Practical Philosophy 3

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi.

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende:

Viden om:

Centrale problemstillinger inden for metaetik.

Den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og
metoder.

Autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviserengør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.

Færdigheder i:

At redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.

At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.

At kontekstualisere tekstens teori inden for metaetik i dens historiske
og systematiske sammenhæng.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber
til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

Målbeskrivelser

Filosofi 2013, BA:

Modul 3: Praktisk filosofi 3: HFIB00441E

Aktiv undervisningsdeltagelse
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • Forberedelse
  • 177,75
  • I alt
  • 204,75