HFIÅ00411U  ÅU FILO Praktisk filosofi I: Normativ etik (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

ÅU Pragtical Philosophy

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2013-ordningen

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:
 

Centrale emner i etiske problemstillinger inden for normativ etik.
 
Relevante historiske kontekster for emneområdets begreber, problemer og metoder.
 
Autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviseren gør en oversigt tilgængelig før kursets begyndelse.
 
Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:
 
At redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter.
 
At beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde.
 
At kontekstualisere en tekst inden for normativ etik i dens historiske og systematiske sammenhæng.
 
At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere og beskrive og diskutere en problemstilling.

Seminar/holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • Undervisningsforberedelse
  • 177,75
  • I alt
  • 204,75