HFIÅ00402U  ÅU FILO Logik I: Argumentationsteori og metode (Efterår 15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

ÅU Logic 1

Uddannelse

Bachelor i Filosofi, 2013-ordningen

Kursusindhold

Modulet har til hensigt at give den studerende viden om:

Argumenters grundstruktur samt argumentationsteoriens væsentligste begreber og slutningsformer.

Kendskab til grundelementerne i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige demonstrationer, begrebsanalyser og bevisformater.

Autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker og indføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne. Underviseren gør oversigten tilgængelig ved kursets begyndelse.

Modulet har til hensigt at give den studerende færdigheder i:

Identifikation af argumenter og argumentative strukturer i filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.

Analyse af gyldighed, holdbarhed og den demonstrative styrke af filosofiske, videnskabelige og hverdagslige ræsonnementer.

Målbeskrivelser

Filosofi, BA 2013-ordningen:

Modul 1: Logik 1: HFIB00401E

Seminar/holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 27
  • Undervisningsforberedelse
  • 177,75
  • I alt
  • 204,75