HESK03332U ESK, Eskimologisk teori og metode (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Eskimological theories and methods

Uddannelse

KA Studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Kurset behandler udvalgte felter inden for eskimologisk teori og metode. På baggrund af monografilæsning, vil der blive udbudt forelæsninger og diskussion af centrale teoretiske og metodiske problemstilliner. Kurset aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen f.eks. i form af studenteroplæg og gruppearbejde.

Målbeskrivelser

KA 2008-ordning:
Komparativt eskimologisk emne (fagelementkode HESK03331E),
Teoretisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E),
Projektorienteret forløb (fagelementkode HESK03391E),
Formidling (fagelementkode HESK03401E)
Feltarbejde (fagelementkode HESK03411E)
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne HESK03431E)

Skal være indskrevet på KA uddannelsen i Eskimologi eller KA tilvalg
Holdundervisning/​seminarundervisning eller undervisning givet i form af
vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet