HESK03312U ESK, Vestgrønlandsk sprog (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Westgreenlandic language

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk

Målbeskrivelser

 KA 2008-studieordning:

Mundtlig vestgrønlandsk 1 (HESK03311E),
Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning (HESK03321E),
Mundtlig vestgrønlandsk 2 (Fagkodeelement HESK03342E ),
Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion (HESK03351E )
Mundtlig vestgrønlandsk 3 (HESK03372E),
Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik (HESK03381E)

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi (og indianske sprog og kulturer) eller tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen. Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang eller: Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 360,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5