HESK03311U ESK, Vestgrønlandsk sprog (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Westgreenlandic language

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk sprog 1: Mundtlig vestgrønlandsk 1, 7,5 ECTS (fagelementkode HESK03311E) + Vestgrønlandsk grammatik med tekstlæsning, 7,5 ECTS (fagelementkode HESK03321E);

Vestgrønlandsk sprog 2: Mundtlig vestgrønlandsk 2, 7,5 ECTS (fagelement kode HESK03342E) + Vestgrønlandsk grammatik med tekstproduktion, 7,5 ECTS (fagelementkode HESK03351E);

Vestgrønlandsk sprog 3: Mundtlig vestgrønlandsk 3, 7,5 ECTS (fagelementkode HESK03372E) + Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik, 7,5 ECTS (fagelementkode HESK03381E).

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.
Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang.
Eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale, samt opgaveskrivning.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 360,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5