HESK00041U  ESK, Eskimologiske Emnestudier (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Thematic studies in Eskimology

Uddannelse

BA-uddannelsen i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

KA-uddannelsen i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Kurset er rettet mod studerende, der arbejder med BA-projekt og opgaver på KA-niveau. Kurset behandler centrale aktuelle og klassiske problemstillinger inden for eskimologien, og hvorledes de er blevet afspejlet i forskellige emner og tematikker. Kurset anlægger en kritisk diskuterende tilgang, hvor de studerendes arbejde med opgaver vil blive inddraget aktivt. Dele af forløbet aftales i samarbejde med de studerende, og det forventes, at de bidrager til undervisningen, f.eks. i form af oplæg og gensidig opgavekritik.

Målbeskrivelser

BA-studieordning:
BA-projekt (fagelementkode HESB00571E)

BA-tilvalgsstudiordning:
Eskimologisk Emne A (fagelementkode HESB10021E)
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E)
Eskimologisk Emne C  (fagelementkode HESB10041E)

KA-Studieordning:
Komparativt Eskimologisk emne (Fagelementkode HESK03331E)
Teoretisk Eskimologisk emne (fagelementkode HESK03361E)
Projektorienteret forløb (valgfag) (fagelementkode HESK03391E)
Formidling (valgfag) (fagelementkode HESK03401E)
Feltarbejde (valgfag) (fagelementkode HESK03411E)

Masters til kopiering

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Arktiske og indianske og studier, Tilvalgsstudier på BA- eller KA-niveau eller KA i Eskimologi.
Holdundervisning/​seminarundervisning med studenteroplæg.
Kurset anbefales til studerende, der arbejder med frie skriftlige hjemmeopgaver på BA- og KA-niveau.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5