HESB00621U ESK, Det koloniale Grønland (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Colonial Greenland

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg i Eskimologi og Arktiske studier, 2007

KA i Eskimologi, 2008

Kursusindhold

Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til kolonitidens Grønland, dvs. perioden fra 1721-1950. Der vil være bl.a. været fokus på de koloniale institutioner, mission og handel, samt lokal deltagelse. Generelle diskussioner (bl.a. i relation til postkolonial teori, historisk antropologi og etnohistorie): dansk kolonialisme i komparativt perspektiv, asymmetriske magtrelationer, institutionaliserede kulturmøder, urbanisering mv.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

Det koloniale Grønland (FagelementkodeHESB00621E)

BA 2007-tilvalgsording:
Eskimologisk Emne A (Fagelementkode HESB10021E
Eskimologisk Emne B (fagelementkode HESB10061E
Eskimologisk Emne C (fagelemnetkode HESB10041E)

KA 2008-studieordning:
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (Fagelementkode HESK03431E)

Masters til kopiering.

Skal være indskrevet på BA-uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg, øvelser og tekstdiskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5