HESB00611U ESK, Inuit Kultur og Samfund (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse
Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015 eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007
Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk, såvel som i nyere tid. De, for eskimologien, relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)


BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E) 15 ECTS

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E) 15 ECTS

 

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk.
Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 56,5
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 160
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Se eksamensbeskrivelse.
Kriterier for bedømmelse