HESB00561U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation III (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic Communication III

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvori den studerende lærer at formulere selvstændige tekster, på baggrund af et sikkert kendskab til det vestgrønlandske sprogs affikser, grammatik og gloser.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation III (Fagelementkode: HESB00561E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk kommunikation III (fagelementkode HESB10101E)

Masters til kopiering

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver (f.eks. referatskrivning etc.). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale), samt grammatisk analyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 24
  • Forberedelse
  • 318,5
  • Forelæsninger
  • 70
  • I alt
  • 412,5