HESB00541U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation I (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic communication I

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

BA tilvalg-studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation I (Fagelementkode HESB00551E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk kommunikation I (Fagelementkode HESB10081E)

Masters til kopiering

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
Eksamen:
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Tilstedeværelse og aktiv deltagelse i min. 75 % af undervisningstimerne.
- Eksaminanden leder mindst to gange i undervisningen en samtale på vestgrønlandsk over et selvvalgt emne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 206,25