HESB00531U ESK, Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic Translation and Grammar

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

BA tilvalg studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kursusindhold

Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes grammatik, skriftlig oversættelse da-grl og grl-da samt grammatisk analyse.

Faglige mål:
- Eksaminanden kan oversætte en let dansk tekst til forståeligt, sammenhængende og korrekt vestgrønlandsk
- oversætte en let vestgrønlandsk tekst i den nuværende retskrivning til korrekt dansk
- forholde sig sikkert og analytisk til den vestgrønlandske grammatik
- beherske retskrivningsnormerne i vestgrønlandsk
- udføre korrekt bøjning af substantiver, verber og pronominer
- vise fortrolighed med de almindelige orddannelsesprincipper og syntaktiske konstruktioner, herunder anvende de hyppigst forekommende affikser.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (Fagelementkode HESB00531E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk oversættelse og grammatik (Fagelementkode HESB10071E)

Understanding Morphology, Martin Haspelmath (2010), samt udleverede oversættelses- og analyseopgaver.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (oversættelser/​grammatik). Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt grammatisk analyse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 16
  • Forberedelse
  • 148,25
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 206,25