HESB00511U ESK, Vestgrønlandsk sprogfærdighed (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic Language Skills

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller
Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kursusindhold

Eksaminanden kan:

• anvende centrale dele af den vestgrønlandske grammatik

• anvende det basale ordforråd

• føre en simpel dialog på vestgrønlandsk om et selvvalgt emne

• formulere simple tekster på vestgrønlandsk.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB00511E)

BA 2007 tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed (fagelementkode HESB10031E)

I undervisningen anvendes bogen "Grønlandske læsestykker" af Christian Berthelsen. Derudover anvendes Grønlandsk tilhængsliste (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), Oqaatsit (ordbog) samt Stig Bjørnums "Grønlandsk grammati" og "Opgaver til grønlandsk". Sidstnævnte købes på afdelingssekretariatet i kompendieform. Endvidere anvendes Kruse, Karl (1975): Iluliarsuup ataani. Ministeriet for Grønland.

Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) II
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bl.a. fokuseres på grønlandsk skriftlig
formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger,
glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige
øvelser (træning i udtale og samtale), samt gennemgang og analyse af
grammatik. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af
undervisningen.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5