HESB00011U ESK, Det moderne Grønland (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Contemporary Greenland

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010 eller

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kursusindhold

Grønland markerer sig stadigt stærkere og mere selvstændigt i forhold til Danmark og omverdenen. Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til det moderne Grønland. Efter næsten 250 års status som dansk koloni, har Grønland i gennem de sidste 50 år været karakteriseret af afkoloniserings- og nationsdannelsesprocesser. Med udgangspunkt i aktuelle temaer relateret til globalisering, internationale organisationer, miljø, kultur & kommunikation, økonomi, styreformer og politik, diskuteres udviklingens problemkomplekser og identitetsdiskurser i et sammensat og flerkulturelt samfund. Diskussionerne vil endvidere relatere sig til nyere primært antropologiske teorier inden for disse områder. I tilknytning til forelæsningerne vises en filmrække, ligesom der arbejdes i temagrupper.

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Grønlandsstudier I (valgfag) (fagelementkode HESB00471E)
Grønlandsstudier II (valgfag) (fagelementkode HESB00481E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Eskimologisk emne A (fagelementkode HESB10021E),
Eskimologisk emne B (fagelementkode HESB10061E),
Eskimologisk emne C (fagelementkode HESB10041E)

KA tilvalg:
Samfunds- og kulturanalytisk eskimologisk emne (fagelementkode HESK03431E)

Masters til kopiering

Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 112
 • Forberedelse
 • 230,5
 • Forelæsninger
 • 35
 • Projektarbejde
 • 35
 • I alt
 • 412,5