HESÆ00021U ESK, Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation II

Uddannelse

BA studieordning i Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

BA tilvalg-studieordning i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene.

Faglige mål,  Eksaminanden kan:
- udtale og forstå elementær vestgrønlandsk
- oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk,
- forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser,
- foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler,
- forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi),
- forstå elementær fonetik.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESÆ00021E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Vestgrønlandsk sprogintroduktion II (Fagelementkode HESB00431E)

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (2012), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller tilvalgsstudiet på BA-niveau.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1
  • Forberedelse
  • 327,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5