HESÆ00011U ESK, Vestgrønlandsk Sprogintroduktion I (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

West Greenlandic Language Foundation I

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene.

Faglige mål:

Eksaminanden kan a) udtale og forstå elementær vestgrønlandsk, b) oplæse og oversætte enkle vestgrønlandske tekster uden større grammatisk og leksikal kompleksitet til dansk, c) forstå og anvende grundlæggende vestgrønlandske gloser, d) foretage sikre opslag i skriftlige hjælpemidler, e) forstå elementær vestgrønlandsk grammatik (herunder syntaks og morfologi), f) forstå elementær fonetik..

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:

Vestgrønlandsk sprogintroduktion (propædeutik) I (Fagelementkode HESÆ00011E)

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt  undervisningsmateriale i kopiform.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende ,suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stileøvelser, samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der mindst 4 skriftlige hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 72
  • Forberedelse
  • 256,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5