HBAB01081U BAL, Bosnisk/kroatisk/serbisk sprog 3 (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Language 3

Uddannelse

Udbydes efter 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv deltagele af de studerende i form af sproglaboratorieøvelser, oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg, dialog mellem underviser og studerende, gruppearbejde og skriftlige hjemmeopgaver

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Sprog 3 (fagelementkode HBAB01081E)

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv deltagele af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse