HBAB01063U BAL, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 2 (F16)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Language Proficiency 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk

Kursusindhold

Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk, oversættelse fra dansk til bosnisk/kroatisk/serbisk

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Bosnisk/Kroatisk/Serbisk sprog 2 (fagelementkode HBAB01061E)

Vil være tilgængelig i Absalon

Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5