HBAB01051U  BAL, Balkans kultur, mentalitet, samfund (E15)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Culture and Society in South East Europe

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller

BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet i Østeuropastudier

Kursusindhold

Litteratur og populærkultur i de jugoslaviske områder under og efter kommunismen. Hvilke politiske og samfundsmæssige roller spillede kulturen?

Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning
Balkans kultur, mentalitet, samfund (fagelementkode HBAB01051E)
 
BA tilvalg 2007-studieordning:
Et østeuropæisk lands kultur og mentalitet (fagelementkode HØEB10021E)

Se grupperum i Absalon

Seminar med diskussion og aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5